Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

My Store

Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Tiêu Hột Houston Sausage 16 oz | Houston Pork & Black Pepper Sausage

Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Tiêu Hột Houston Sausage 16 oz | Houston Pork & Black Pepper Sausage

Giá thông thường $9.00 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $9.00 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Enjoy amazing aromas and authentic flavors with Lạp Xưởng Mai Quế Lộ Tiêu Hột Houston Sausage. Made with succulent pork and black pepper, this 16 oz sausage is a perfect way to add lively spices to your favorite dishes. Start your next meal with a burst of flavor with this classic Houston sausage.

Xem toàn bộ chi tiết